Vergoeding

De kosten voor de diëtist vallen in het basispakket, daarnaast kunt u tevens aanvullend verzekerd zijn voor de diëtist.  Ik adviseer u, uw polis te checken om inzicht te krijgen in de hoogte van vergoeding door uw zorgverzekeraar. Indien u enkel verzekerd bent vanuit de basisverzekering dan zullen de eerste 4 consulten naar de zorgverzekeraar gestuurd worden. Voor de eventuele vervolg consulten ontvangt u zelf een factuur.

Deze uren bestaan zowel uit directe tijd (het gesprek zelf) als indirecte tijd (voor- en nawerk zoals administratie, berekening van uw voeding, opstellen en berekenen van uw voedingsadvies, rapportage aan uw verwijzer en declaratie).

De kosten van de diëtisten zullen bij diabetes- en COPDpatiënten vanuit andere gelden worden betaald. Omdat ik samenwerk met de huisartsen van Zuid Kennemerland die ingeschreven staan bij de KCOETZ. Dit is een ketenzorg voor diabetes- en COPDpatiënten. Afhankelijk van wanneer u diabetes mellitus of de COPD heeft ontwikkeld en welk type u heeft, heeft u recht op een x aantal uur dieetadvisering van de diëtist. Dit gaat buiten de zorgverzekeraar om.

Werkwijze

Tijdens het eerste consult zullen we uw hulpvraag behandelen. Indien nodig ontvangt u een berekening van de voedingsstoffen van uw voeding. Hiermee kan ik laten zien op welk gebied verbetering noodzakelijk is. Vervolgens help ik u,  uw voeding volwaardig te maken. Al dan niet in de vorm van een dieet.

Het aantal consulten is altijd in overleg met u zodat u niet voor onverhoopte kosten komt te staan.

Diabetes en COPD

Ik werk samen met de huisartsen van Zuid Kennemerland in de KCOETZ. Dit is een ketenzorg voor diabetes- en COPDpatiënten. Afhankelijk van wanneer u diabetes mellitus of COPD heeft ontwikkeld en welk type u heeft, heeft u recht op een x aantal uur dieetadvisering van de diëtist. Dit gaat buiten de zorgverzekeraar om, uw eigen risico zal in dat geval dus niet worden aangesproken.

Afspraak

Voor het maken van afspraken kunt u van maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 17.00 bellen naar diëtistenpraktijk Romy Nijssen op telefoonnummer 06-21396802 of mail naar info@romynijssen.nl.

Het is belangrijk dat U op de éérste afspraak uw identiteitsbewijs, zorgpasje en verwijsbrief (als u op verwijzing van uw arts komt) meeneemt. Dit alles heeft te maken met de nieuwe wet: BSN in de zorg.

Verhinderd

Wanneer u een afspraak heeft gemaakt maar u bent onverhoopt verhinderd, dan dient u de afspraak telefonisch of per mail minimaal 24 uur van tevoren af te zeggen en / of te verzetten. Wanneer u de afspraak niet of niet tijdig af heeft gezegd, dan wordt de voor u geplande tijd wel in rekening gebracht. Deze kosten kunt u niet bij uw zorgverzekeraar declareren.  De kosten voor het geplande consult komen in dat geval voor uw eigen rekening.